ஈழத்தமிழர் புலம்பெயர்ந்து வாழும் 8 நாடுகளில் (கனடா, பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, இத்தாலி, நோர்வே, பிரித்தானியா, அமெரிக்கா, டென்மார்க்) 21 திரையரங்குகளில் 53 காட்சிகள் காண்பிக்கப்படவுள்ளது.
இரண்டாங்கட்ட வெளியீடு பற்றிய விவரம் பின்னர் அறியத்தரப்படும்.

முதற்கட்ட வெளியீட்டு விவரங்கள்:
கனடா – Toronto
York Cinema
யனவரி 3ம் திகதி, வெள்ளிக்கிழமை
13:30 மணிக்கு
16.30 மணிக்கு
19.30 மணிக்கு
22:00 மணிக்கு

கனடா – Montreal
Ciné Starz
யனவரி 4ம் திகதி, சனிக்கிழமை
21:30 மணிக்கு

——

பிரான்ஸ் – Paris
CGR EPINAY
Samedi
யனவரி 4ம் திகதி, சனிக்கிழமை
16.30 மணிக்கு

Dimanche
யனவரி 5ம் திகதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை
19:30 மணிக்கு

——

ஜெர்மனி – Bremen
Cinema in Ostertor
யனவரி 5ம் திகதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை
13:30 மணிக்கு

——

இத்தாலி – Reggio Emilia
Cinema Cristallo
யனவரி 5ம் திகதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை
11:30 மணிக்கு

——

நோர்வே – Oslo
Filmes hus
யனவரி 5ம் திகதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை
16:00 மணிக்கு

Symra kino 2
யனவரி 5ம் திகதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை
20:45 மணிக்கு

நோர்வே – Bergen
Lagunen 7
யனவரி 5ம் திகதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை
18:00 மணிக்கு

நோர்வே – Trondeim
Nova 11
யனவரி 5ம் திகதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை
18:00 மணிக்கு

நோர்வே – Tønsberg
Kilden 7
யனவரி 5ம் திகதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை
21:00 மணிக்கு

நோர்வே – Ulsteinvik
Sjøborg kino
யனவரி 4ம் திகதி, சனிக்கிழமை
21.00 மணிக்கு

——

பிரித்தானியா – Croydon
Vue Cinema Croydon – Purley Way
யனவரி 3ம் திகதி, வெள்ளிக்கிழமை
19.30 மணிக்கு

யனவரி 4ம் திகதி, சனிக்கிழமை
19.30 மணிக்கு

யனவரி 5ம் திகதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை
19.30 மணிக்கு

யனவரி 6ம் திகதி, திங்கட்கிழமை
19.30 மணிக்கு

யனவரி 7ம் திகதி, செவ்வாய்க்கிழமை
19.30 மணிக்கு

யனவரி 8ம் திகதி, புதன்கிழமை
19.30 மணிக்கு

பிரித்தானியா – Harrow
Vue Harrow
யனவரி 3ம் திகதி, வெள்ளிக்கிழமை
19.30 மணிக்கு

யனவரி 4ம் திகதி, சனிக்கிழமை
19.30 மணிக்கு

யனவரி 5ம் திகதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை
19.30 மணிக்கு

பிரித்தானியா – Reading
Vue Reading
யனவரி 3ம் திகதி, வெள்ளிக்கிழமை
19.30 மணிக்கு

யனவரி 4ம் திகதி, சனிக்கிழமை
19.30 மணிக்கு

யனவரி 5ம் திகதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை
19.30 மணிக்கு

பிரித்தானியா – Portsmouth
Vue Portsmouth
யனவரி 4ம் திகதி, சனிக்கிழமை
19.30 மணிக்கு

பிரித்தானியா – Ilford
பிரித்தானியா – Cineworld Ilford
யனவரி 3ம் திகதி, வெள்ளிக்கிழமை
19.00 மணிக்கு

யனவரி 4ம் திகதி, சனிக்கிழமை
19.00 மணிக்கு

யனவரி 5ம் திகதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை
19.00 மணிக்கு

யனவரி 6ம் திகதி, திங்கட்கிழமை
19.00 மணிக்கு

யனவரி 7ம் திகதி, செவ்வாய்க்கிழமை
19.00 மணிக்கு

யனவரி 8ம் திகதி, புதன்கிழமை
19.00 மணிக்கு

யனவரி 9ம் திகதி, வியாழக்கிழமை
19.00 மணிக்கு

பிரித்தானியா – Feltham
Cineworld Feltham
யனவரி 3ம் திகதி, வெள்ளிக்கிழமை
19.20 மணிக்கு
22.40 மணிக்கு

யனவரி 4ம் திகதி, சனிக்கிழமை
19.20 மணிக்கு
22.40 மணிக்கு

யனவரி 5ம் திகதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை
19.20 மணிக்கு

யனவரி 6ம் திகதி, திங்கட்கிழமை
19.20 மணிக்கு

யனவரி 7ம் திகதி, செவ்வாய்க்கிழமை
19.20 மணிக்கு

யனவரி 8ம் திகதி, புதன்கிழமை
19.20 மணிக்கு

யனவரி 9ம் திகதி, வியாழக்கிழமை
19.20 மணிக்கு

பிரித்தானியா – South Ruislip
Cineworld South Ruislip
யனவரி 3ம் திகதி, வெள்ளிக்கிழமை
19.00 மணிக்கு

யனவரி 4ம் திகதி, சனிக்கிழமை
00.00 மணிக்கு

யனவரி 5ம் திகதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை
19.00 மணிக்கு

யனவரி 6ம் திகதி, திங்கட்கிழமை
19.00 மணிக்கு

யனவரி 7ம் திகதி, செவ்வாய்க்கிழமை
19.00 மணிக்கு

யனவரி 8ம் திகதி, புதன்கிழமை
19.00 மணிக்கு

யனவரி 9ம் திகதி, வியாழக்கிழமை
19.00 மணிக்கு

——

அமெரிக்கா – New York
New York Bombay Theater
யனவரி 4ம் திகதி, சனிக்கிழமை
14.30 மணிக்கு

——

டென்மார்க் – Ikast
Ikast Bio
யனவரி 4ம் திகதி, சனிக்கிழமை
14.00 மணிக்கு

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here