பல உதவிகளை தமது ஓர்கனைசேஷன் மூலம் செய்து வரும்  எம் .எ .ஆர் .ஆர் .ஓர்கனைசேஷன் (M A R R Organization) ,

கிறிஸ்மஸ்  முன்னிட்டு மன்னார்  வைத்தியசாலையில் காணப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு பரிசு பொருட்களை  அவ் அமைப்பின் உறுப்பினர்கள் அளித்து மகிழ்வித்தனர் ..  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here