தமிழீழத்தை அங்கீகரிக்கிறது கட்டலோனிய தேசம்!

தமிழீழத்தை அங்கீகரிக்கிறது கட்டலோனிய தேசம்!

தமிழீழத்தை அங்கீகரிக்கிறது கட்டலோனிய தேசம்!

கட்டலோனிய நகரமான பார்சிலோன தமிழின படுகொலைக்கான சர்வதேச விசாரணையைக்கோரியும் தமிழ்மக்களின் உரிமையையும் தமிழீழத்தையும் அங்கீகரித்து பர்சிலோன நகரசபையில் சனவரி 25 தீர்மானம் ஒன்றை நிறைவேற்றியுள்ளது.

குறித்த தீர்மானத்தில் தமிழ்மக்களுக்கு எதிரான திட்டமிட்ட வன்முறைகளை தாம் கடுமையாக கண்டிப்பதாகவும் தமிழீழ தேசத்தின் இறைமையை அங்கீகரித்து தமிழ் தேசத்தை சிங்கள இராணுவ ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து விடுவிக்க வேண்டும் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

பகிர்வதற்கு, Share

About The Author

Related posts